ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

421,935 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

305,354 คน

คิดเป็น72.37%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6,644 คน

คิดเป็น2.18%

จำนวนบัตรเสีย

21,297 ใบ

คิดเป็น6.97%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองจันทบุรี ๒. อำเภอแหลมสิงห์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,805

15
นาย ธวัชชัย อนามพงษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,661

1
นาย มงคล ศรีคำแหง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
14,692

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอท่าใหม่ ๒. อำเภอนายายอาม ๓. อำเภอแก่งหางแมว ๔. อำเภอเขาคิชฌกูฏ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย จารึก ศรีอ่อน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
28,750

1
นาย ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,766

16
นาย ชาติชาย วรพิพัฒน์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,711

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโป่งน้าร้อน ๒. อำเภอขลุง ๓. อำเภอมะขาม ๔. อำเภอสอยดาว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
น.ส. ญาณธิชา บัวเผื่อน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
32,687

11
นาย แสนคม อนามพงษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,892

10
นาย ชรัตน์ เนรัญชร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
16,023

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0