ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

416,942 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

293,451 คน

คิดเป็น70.38%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,613 คน

คิดเป็น1.57%

จำนวนบัตรเสีย

14,587 ใบ

คิดเป็น4.97%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ๒. อำเภอกุยบุรี ๓. อำเภอสามร้อยยอด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
30,114

1
นาย วิชิต ปลั่งศรีสกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,108

5
นาย สังคม แดงโชติ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,723

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหัวหิน ๒. อำเภอปราณบุรี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,507

3
นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
32,401

7
นาย อุดร ออลสัน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,696

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอทับสะแก ๒. อำเภอบางสะพาน ๓. อำเภอบางสะพานน้อย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
27,656

9
นาย วนิชย์ ปักษ์กิ่งเมือง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,981

2
นาย สมพงค์ ทั่งศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
16,202

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0